Ozónizovacie a UV lampy

Medzi najekologickejšie úpravy vody patrí dezinfekcia UV-C žiaričom, nakoľko efektívne znižuje obsah viazaného chlóru – zložky, ktorá spôsobuje chlórový zápach, dráždenie očí a slizníc. Princíp dezinfekcie žiaričom spočíva vo vystavení vodou prenášanými patogénmi (baktérie, vírusy,...) UV lúčom, čím ich zahubí.  UV lampa  ničí viac ako 95% mikroorganizmov nachádzajúcich sa vo vode.

Dezinfekcia pomocou ionizéra je založená na princípe uvoľňovania iontu medi (elektrolýzy) do bazénovej vody. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame používať v kombinácii s UV-C dezinfekčným žiaričom. Vo vnútri telesa je umiestnená medená jednotka a do pretekajúcej vody uvoľňuje stopové množstvo medi.  Vo  vode majú ióny medi kladný náboj a ničia bunkové steny rias a baktérii, v dôsledku čoho nemôžu prijímať žiadne živiny a úplne zanikajú. Meď pôsobí v bazénovej vode ako dezinfekčný činiteľ porovnateľný s chlórom avšak bez jeho negatívnych vlastností (zápach, podráždenie pokožky, vysoké opotrebenie bazénovej techniky).