Strojovňa

Regulovaná voda z bazéna prechádza cez strojovňu. Bazénovú strojovňu tvorí hlavne pieskový filter,  6-cestný ventil a čerpadlo,  ktoré je napojené na elektrický rozvádzač. Vo filtri je umiestnené médium (hlavne piesok alebo zeolit),  ktoré zachytáva nečistoty odvedené z bazéna. Voda sa do a z filtra prečerpáva čerpadlom. 6 cestný ventil reguluje smer prietoku vody.