Fóliové bazény

Konštrukcia fóliového bazéna je pomerne zložitejšia a náročnejšia než bazény z polypropylénových dosiek. Výhodou tohto systému je prakticky neobmedzená veľkosť, hĺbka a tvar bazénového telesa.

Základom bazénu je železobetónová doska, steny sú vymurované z polystyrénových tvaroviek. Pred zálievkou tvaroviek je nutné osadiť prvkami technológie. Vykoná sa montáž skimeru a trysiek pre spätnú vodu, vrátane prepojovacieho potrubia.

Do otvorov tvaroviek sa vloží armatúra a vykoná sa zálievka betónovou zmesou. Dno bazéna sa musí tepelne izolovať, aby nedochádzalo k nežiaducemu prestupu tepla z vody do základovej dosky a do okolitého terénu. Steny z polystyrénových tvaroviek je nutné povrchovo upraviť lepidlom a výstužnou sieťkou (perlinkou).

Okraje bazéna, rohy schodísk a ďalšie hrany sa opatria špeciálnym plechom s vrstvou plastu. Na steny a dno sa nalepí textília, aby bol zaistený dokonalý podklad pod fóliu a nedochádzalo k jej poškodeniu.

Na horný okraj bazéna opatrený plechom s plastovou vrstvou sa postupne pritavuje ťažká fólia. Jednotlivé pruhy sa prekladajú cez seba s dostatočným presahom a vzájomne sa spájajú zváraním a upravujú zálievkou. Použitá fólia má hrúbku 1,6 mm, je vystužená sklenenými vláknami a je vybavená stabilizátorom proti UV žiareniu.