Servis, rekonštrukcie a údržba

V rámci servisu a údržby bazénov poskytujeme nasledovné služby:

 • Spustenie bazéna po zimnej odstávke
 • Zazimovanie bazéna
 • Čistenie a dezinfekcia bazéna a jeho príslušenstva
 • Vysávanie bazéna
 • Čistenie zastrešenia
 • Výmena filtračného média
 • Výmena opotrebovaných častí a súčiastok bazénového príslušenstva
 • Opravy bazénových čerpadiel, dávkovacích zariadení, riadiacich jednotiek, a ďalšieho príslušenstva
 • Skompletizovanie bazénovej technológie
 • Úprava bazénovej vody
 • Dodávka bazénovej chémie a nastavenie systému pre jej správne nadávkovanie
 • Starostlivosť o bazén počas Vašej dovolenky
 • Tlakové skúšky potrubí
 • Pozáručný servis bazénového príslušenstva