Rekonštrukcie bazénov

Počas našej dlhoročnej činnosti sme sa stretli s rôznymi prípadmi bazénov, ktoré potrebovali opraviť či kompletne zrekonštruovať. Podpísali sa pod to hlavne čas, ale aj nekvalitné výrobky, či  neodborne vyrobené bazény.

Ponúkame Vám preto komplexnú rekonštrukciu Vášho bazéna a jeho strojovne.

Pre jej prvotné posúdenie budeme od Vás potrebovať vaše fotografie spolu s opisom poškodenia a prác ktoré požadujete na mail plastprodukt@plastprodukt.