Fínske sauny

Klasickým typom sáun je tzv. fínska sauna, jej princíp spočíva vo výrobe tepla za pomoci pece, na ktorej sú položené kamene.  Teplota vo fínskej saune sa pohybuje okolo 90-100 ° C. Odporúčaná doba v saune je maximálne 15 minút. Poliatím kameňov uložených na peci vznikne para, ktorá zvýši okolitú teplotu a vlhkosť.